prices reiki treatments

40 mins Reiki treatment: €40,-

60 mins Reiki treatment: €50,-